×
צור קשר ❯
×

יתרון לשולחי קו”ח (העתק הדבק)

לולי תרנגולי הודו

כללי

בשונה מגידול עופות לבשר, פיטום הודים מתבצע בשני שלבים. שלב האימון, בו מגיעים העופות לגיל ארבע עד שישה שבועות ושהתנאים הדרושים לו זהים לתנאים לגידול פטם ושלב הפיטום המתבצע במקרים רבים בסככות שאינן מאובזרות בציוד ייחודי. לולי ההודים המתקדמים של ימקו, מאפשרים לגדל ולפטם את העופות באותו לול, בלי צורך להעביר אותם לאחר שלב הפיטום. שהות של העופות באותו לול לאורך כל התהליך, היא חסכונות ויעילה יותר.

אינטגרציה

תהליך פטם ההודו כולל שני שלבים: שלב הבקיעה – מ-DOC עד 6 שבועות – ושלב הגידול – עד 14 שבועות לנקבות ו-20 שבועות לזכרים.  בתרנגולי הודו קיימות שתי שיטות גידול: גידול משותף או נפרד.

העופות הבוגרים מועברים למשחטה לשחיטה נפרדת של זכרים ונקבות.

תוצרי ההודו נמכרים כבשר טרי וכמוצרים מעובדים (נקניקים, בשר משומר וכו’).

אינטגרציה

אפרוח בן יום (D.O.C)

בקיעה

גידול (פטם)

משחטה

עיבוד